Cenník pre predajcov platný od 01.11.2017

Všetky uvedené čiastky sú bez DPH a sú určené výhradne pre predajcov a právnické osoby.

Sezónne poplatky

Výšku mesačného poplatku za vašu inzerciu /užívateľské konto/ určuje priemer počtu uverejnených inzerátov v rámci vášho užívateľského účtu na základe aktuálnych cenových sadzieb.

Konto Classic

Program Classic vám ponúka všetky potrebné funkcie, aby ste mohli dosiahnúť úspašný predaj strojov.

Sadzby
cien
Počet inzerátov
v mesačnom priemere na 1 pobočku
Classic Konto 
Netto-poplatek / měsíc
A 0 - 3 EUR 27,00
B 4 - 10 EUR 56,00
C 11 - 20 EUR 87,00
D 21 - 40 EUR 135,00

Pri mesačnom priemere väčšom ako 40 inzerátov na pobočku bude každý ďalší inzerát z tejto pobočky uverejnený so zľavou 1,50 EUR.

Konto Premium

Program Premium vám ponúka dodatočné aplikácie, ktoré vám pomôžu optimalizovať uverejnenie a predaj vašich strojov. Sú to tieto aplikácie: Modul úspešnosti, Modul tlače, Modul správ a mnohé ďalšie.

Sadzby
cien
Počet inzerátov
v mesačnom priemere na 1 pobočku
Premium Konto 
Netto-poplatek / měsíc
A 0 - 3 EUR 40,50
B 4 - 10 EUR 84,00
C 11 - 20 EUR 130,50
D 21 - 40 EUR 202,50

Pri mesačnom priemere väčšom ako 40 inzerátov na pobočku bude každý ďalší inzerát z tejto pobočky uverejnený so zľavou 1,50 EUR.

Konto PremiumPlus

Program PremiumPlus vám ponúka okrem aplikácií programu Premium aj doplnkové služby ako uverejnenie strojov v technikboerse - Magazínoch , kontingenty pre rôzne predajné nástroje a iné.

Sadzby
cien
Počet inzerátov
v mesačnom priemere na 1 pobočku
PremiumPlus Konto 
Netto-poplatek / měsíc *
A 0 - 3 EUR 528,50
B 4 - 10 EUR 576,00
C 11 - 20 EUR 627,50
D 21 - 40 EUR 696,00

* minimálna dĺžka inzercie je 12 mesiacov

Pri mesačnom priemere väčšom než 40 inzerátov na pobočku bude každý ďalší inzerát z tejto pobočky uverejnený so zľavou 1,50 EUR.

Nástroje na podporu predaja

Pomocou nástrojov na podporu predaja na Technikboerse.com získate vyššiu pozornosť pre vaše inzeráty, lepšie umiestnenie inzerátov v zoznamoch výsledkov vyhľadávania, čo môže zvýšiť dopyť zo strany záujemcov o nákup strojov a techniky.

  Popis Netto-Cena / den
Inzerát-Top Umiestnite váš inzerát na najvyššom mieste v zozname výsledkov vyhľadávania a získajte maximálnu pozornosť. EUR 3,00
Inzerát-1. strana Umiestnite až 3 inzeráty na prvej strane v zozname výsledkov vyhľadávania a prezentujte intenzívne vašu aktuálnu ponuku. EUR 1,20
Inzerát-Upútavka Umiestnite váš inzerát náhodne na ktoromkoľvek mieste v zozname výsledkov vyhľadávania a prerušte užívateľské zvyky návštevníkov stránok. EUR 0,70
Náklady pod kontrolou:

So službou Stop-nákladom vám garantujeme, že vaše výdavky na podporu predaja náklady sa nevymknú spod kontroly, čo znamená, že celkové mesačné náklady na jednu pobočku nepresiahnu 600% Netto ceny z vašej aktuálnej cenovej tabuľky, bez ohľadu na to, koľko nástrojov na podporu predaja si objednáte.

Tlačové média

Technikboerse vám ponúka možnosť uverejniť vaše stroje, text + obrázok v uvedených publikáciách:

  Popis Netto-Cena
Agrarheute Agrarheute prináša poľnohospodárstvo do popredia. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Agrarheute-Magazin. EUR 69,00
AGRARTECHNIK Odborný časopis s najväčším nákladom. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Agrartechnik. EUR 69,00
AGRARTECHNIK business Strategický partner pre predajcov strojov a techniky. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Agrartechnik business. EUR 69,00
Badische Bauern Zeitung Odborný poľnohospodársky týždenník v regióne Baden. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v novinách Badischen Bauern Zeitung. EUR 69,00
BauernZeitung Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v rakúskej verzii novín BauernZeitung. EUR 89,00
Bayerisches Landwirtschaftliches Wochenblatt Odborný týždenník s najväčším nákladom v DE. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt EUR 69,00
Deutsches Weinmagazin Odborný magazín pre pestovateľov a spracovateľov vínnej révy a producentov vína. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Deutschen Weinmagazin. EUR 69,00
Der Badische Winzer Odborný magazín pre výskum obchod a predaj vína nielen v regióne Baden. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Der Badische Winzer. EUR 69,00
Forst und Technik Časopis pre zväz spracovateľov, prepravcov dreva a lených pracovníkov s najväčším nákladom. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Forst und Technik. EUR 69,00
Gemüse Jediný mesačník, ktorý sa obsiahle zaoberá pestovaním zeleniny v DE, AT a Švajčiarsku. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Gemüse. EUR 69,00
LAND & Forst Týždenník, ktorý prináša dôležité informácie z praktického života v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise LAND & FORST EUR 69,00
Motorgeräte (Supplement Agrartechnik) Príloha časopisu AGRARTECHNIK. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Motorgeräte der Agrartechnik. EUR 69,00
Münchner Merkur Heimatzeitungen Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Heimatzeitungen - Münchner Merkur. EUR 69,00
Traction Profi časopis pre predajcov strojov a techniky. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Traction. EUR 69,00
MezőHír Najväčší maďarský mesačník pre poľnohospodárov. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise Ungarn. EUR 69,00
GÉPmax Odborný maďarský časopis pre publikum zamerané na stroje a techniku. Váš inzerát bude jednorázovo uverejnený v časopise GÉPmax in Ungarn. EUR 69,00

Doplnkové služby

Import inzerátov

Za hromadný import inzerátov z externých databázových systémov, účtujeme poplatok 0,15 EUR / inzerát.

Zasielanie faktúr poštou

Zasielanie faktúr prostredníctvom pošty je spoplatnené poplatkom 2,00 EUR.

www.dlv.de dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag - Die Medienkompetenz für Land und Natur