Aplikácie na podporu predaja technikboerse

Ako dosiahnúť na menej klikov viac záujemcov

S našimi aplikáciami, doplnkovými službami na podporu predaja môžete ovplyvniť prezentáciu vašich inzerátov na stránkach technikboerse. Objednaním doplnkovej služby k inzerátu môžete podporiť jeho pozíciu v zoznamoch vyhľadávania, prípadne zvýrazniť inzerát v zozname a tak získať viac potenciálnych kupcov pre váš stroj.

Objednanie doplnkových služieb môžete vykonať priamo pri zadávaní nového inzerátu, alebo dodatočne vo vašom užívateľskom účte, v časti zoznam inzerátov.

Pre vaše inzeráty môžete objednať tieto doplnkové služby:

  1. Top-Inzerát
  2. Inzerát na 1. strane
  3. Inzerát-Upútavka

 

Inzerát Top-Ponuka na prvej strane 1. miesto v poradí

So službou " Top-Inzerát " umiestníte váš inzerát na úplne prvom mieste pri relevantnom vyhľadávaní. Súčasne je inzerát farebne zvýraznený a doplnený 3 príslušnými fotografiami.

Podmienkou je, že váš inzerát zodpovedá vyhľadávacím kritériám potenciálnych záujemcov. V prípade, že kritériám zodpovedá väčší počet Top-Inzerátov, sú tri náhodne vybrané inzeráty zoradené pod sebou. Top-Inzeráty ako aj ich poradie sú pri každom zobrazení výsledkov vyhľadávania generované náhodne, čím sa zabezpečí rovnomerné získanie čo najväčšieho počtu záujemcov pre každý inzerát.

Inzerát Top-Ponuka

Ako funguje nástroj na podporu predaja Top-Inzerát:

  1. Umiestnenie vášho inzerátu na 1. mieste pri relevantnom vyhľadávaní
  2. farebné a grafické zvýraznenie spolu s vašim firemným logom
  3. tri príslušné fotografie zobrazia viac detailov vášho stroja.

 

Inzerát na 1. strane: Vždy na prvej strane, v zornom poli potenciálneho zákazníka

Návštevníci stránok technikboerse radi vyhľadávajú nové, alebo cenovo zaujímavé inzeráty. So službou "Inzerát na 1. strane " je váš inzerát vždy umiestnený na prvej strane zoznamu s výsledkami pri relevantnom vyhľadávaní, pričom je inzerát vo farebnom a animovanom poli, čím púta pozornosť návštevníkov aj napriek tomu, ak je váš inzerát už starší, alebo cena je vyššia ako zadal návštevník.

Info: pri viacerých inzerátoch s aktívnou službou 1.strana, ktoré zodpovedajú kritériám vyhľadávania, sú inzeráty generované náhodne.

Inzerát na 1. strane

Ako funguje nástroj na podporu predaja 1. strana:

  1. umiestnenie vášho inzerátu vo zvýraznenom poli "Inzerát na 1. strane"
  2. animácia poľa zaujme pozornosť potenciálnych zákazníkov

 

Inzerát - Upútavka: Zaujme pozornosť každého návštevníka

So službou "Upútavka " máte možnosť farebne i graficky odlíšiť váš inzerát od podobných inzerátov, za pomerne nízke náklady.

Inzerát - Upútavka

Ako funguje nástroj na podporu pútač:

  1. grafické a farebné zvýraznenie v zozname výsledkov pri regulérnom vyhľadávaní
  2. tri doplnkové fotografie zobrazia viac detailov vášho stroja

 

www.dlv.de dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag - Die Medienkompetenz für Land und Natur